Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění dle zákona č.48/1997 platný k 1.7.2022


Výkon registrovaný neregistrovaný
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti pro zaměstnavatele- prohlídka vstupní, periodická, výstupní, profesní průkazy 600,00 Kč 600,00 Kč
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel    
do 65let 800,00 Kč neprovádí se
nad 65let 500,00 Kč neprovádí se
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k vydání/prodlouľení zbrojního průkazu 700,00 Kč neprovádí se
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu 200,00 Kč 200,00 Kč
Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti včetně EKG vyšetření 500,00 Kč 500,00 Kč
Prohlídka a vystavení zdravotního průkazu 400,00 Kč 400,00 Kč
Lékařská zpráva pro vlastní účely (žádost pacienta, domov pro seniory, brigády, adopce, letní tábory, …) 300,00 Kč -
Lékařská zpráva na žádost pojišťovny či ostatních institucí 1000,00 Kč -
Vystavení návrhu na lázeňskou péči - samoplátci 500,00 Kč -
Výpis ze zdravotní dokumentace, opis nebo kopie 500,00 Kč -
Vystavení náhradního hlášení (pracovní neschopnost, apod) 300,00 Kč -
Předoperační vyšetření včetně EKG vyšetření - samoplátci 950,00 Kč -
EKG vyšetření na žádost pacienta 200,00 Kč 200,00 Kč
Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol na ľádost pacienta 1000,00 Kč 1000,00 Kč
Vyšetření krve na HIV na ľádost pacienta 600,00 Kč 600,00 Kč
Vyšetření krve na hepatitidu C na žádost pacienta 500,00 Kč 500,00 Kč
Vyšetření krve na BWR (syfilis) na žádost pacienta 400,00 Kč 400,00 Kč
Odběr krve a vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta (ceny včetně poplatku za odběr krve- 100 Kč, další odběry dle aktuálního ceníku laboratoře) 500,00 Kč 500,00 Kč
Aplikace injekce i.m.  30,00 Kč -
Cílené vyšetření u nepojištěných pacientů 500,00 Kč -
Kontrolní vyąetření u nepojištěných pacientů 300,00 Kč -
Černobílé kopírování 1 strana A4 na žádost pacienta 10,00 Kč -

Barevně označené - nutný výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.